Nyomtatás
Kategória: Külön foglalkozások

Csak játszunk! Játszunk és táncolunk!

Ennyi? Ennyi!

Hogy mit játszunk?

Népi mondókákat, énekes játékokat, szokásjátékokat.

A játékok során, fejlődik a gyermek egész személyisége. (mozgása, zenei képességei – ritmusérzék, tiszta éneklés, hallásfejlesztés - , értelmi képességei, téri tájékozódása, társas érintkezése, önértékelése, önbizalma, empatikus képességei…, egyszóval minden)

Ami talán a legfontosabb, hogy vidámak vagyunk, sokat nevetünk…., mert a játék már csak ilyen!

A SZÓRAKA foglalkozást tartja: Szabóné Varga Anita óvodapedagógus

A SZÓRAKA foglalkozások ideje:

kedd-csütörtök: 14.30-15.00, 15.00-15.30